Creaties

Krant Oranjevereniging Nederland en Oranje
Na de Koningsdag viering in 2018 is er besloten om het programma, dat al ruim 15 jaar hetzelfde was, op de schop te doen. Het was tijd voor verandering! Al snel was het gehele bestuur het eens, 2019 moest een feest worden voor jong en oud. Om het nieuwe programma te communiceren is er gekozen voor een krant in plaats van een boekje. Aan mij de schone taak om dit te realiseren.

De opzet van voorgaande jaren was niet te gebruiken. Hierdoor moest alles vanaf nul opgebouwd worden. Na een eerste opzet waren de andere bestuursleden blij verrast en is de krant verder uitgewerkt. Tweemaal moest de krant van extra pagina’s voorzien worden door de enorme hoeveelheid sponsoren. Het eindresultaat is in een oplage van 5.000 stuks gedrukt en huis-aan-huis verspreid in Heinenoord.

U kunt de gehele krant bekijken door op de foto hieronder te klikken.

 

Website Oranjevereniging Nederland en Oranje
De Oranjevereniging van Heinenoord beschikte over een Weebly pagina die niet voldeed aan de huidige wensen en eisen. Ik heb daarop met WordPress een nieuwe website gemaakt, waarbij er een directe URL was (voorheen was het www.nederlandenoranje.weebly.nl). De pagina is geschikt om te bekijken op de computer, tablet en mobiel, hij past zich aan het formaat van het scherm aan. Daarnaast is er een nieuwspagina en de contactpagina is aangepast. Klik op de foto om de site werkend te zien.

 

Promotie voor de voorlichting ‘Vanavond zijn wij offline’
Om de voorlichting ‘Vanavond zijn wij offline’ aan te kondigen hebben we een poster laten ontwerpen. Echter waren we nog op zoek naar een flyer, zodat we op de basisscholen naast ons verhaal ook de informatie mee konden geven. De afbeeldingen hieronder heb ik ontworpen op basis van de poster. De onderste strook is geperforeerd, zodat de belangrijkste gegevens als agenda- en boekenlegger te gebruiken was. Op de achterkant stonden vragen, om te achterhalen waarom ze wel/niet bij de voorlichting zouden aansluiten. De onderste afbeelding is het eindresultaat.

   —->  

 

Voorlichting
Als jongerenwerker is het belangrijk op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen die bij hen spelen. Social Media is een onderwerp waar jongeren continu mee bezig zijn en wat nieuwe/andere gevaren met zich mee brengt. Om zowel kinderen en jongeren als ouders/verzorgers te informeren heb ik verschillende voorlichtingen ontwikkeld. Op verschillende (basis)scholen ben ik uitgenodigde om mijn kennis en informatie te delen.

   

 

Sterke vrouwen maand
Veel van de activiteiten die georganiseerd worden zijn bedoeld voor iedereen, maar spreekt mannen vaak meer aan. Denk aan een FiFa toernooi, zaalvoetbal, darten, etc. Om hier verandering in te brengen heb ik de ‘Sterke vrouwen maand’ ontwikkelt. De maand juni stond in het teken van de zelfredzaamheid van vrouwen met drie onderdelen: zelfverdediging, onder de motorkap en klusjesvrouwen.

 

Onderzoek Combinatiefunctionaris 
In 2014 ben ik gevraagd bij Welzijn Hoeksche Waard om een nieuwe functie te vervullen, namelijk als Combinatiefunctionaris in de Gemeente Strijen. Om een goede start te maken zijn we begonnen met een onderzoek binnen de verenigingen en Gemeente om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) in kaart te brengen. Op basis van deze uitkomsten zijn er verschillende activiteiten en projecten opgestart, waaronder deskundigheidsbevorderingen voor de verenigingen en een Sportstrippenkaart.

 

Video’s 
Op mijn YouTube kanaal zijn verschillende video’s terug te vinden, waaronder beeldmateriaal van het jongerenwerk en Oranjevereniging Nederland en Oranje. Ik vind het leuk om van activiteiten/evenementen beeldmateriaal te maken en deze vervolgens te editen. Het zijn en blijven leuke herinneringen voor jong en oud.